20 Lafayette Street, Ogdensburg, NY, 13669
20 Lafayette Street, Ogdensburg, NY, 13669
20 Lafayette Street, Ogdensburg, NY, 13669
20 Lafayette Street, Ogdensburg, NY, 13669
20 Lafayette Street, Ogdensburg, NY, 13669
20 Lafayette Street, Ogdensburg, NY, 13669
20 Lafayette Street, Ogdensburg, NY, 13669
20 Lafayette Street, Ogdensburg, NY, 13669
20 Lafayette Street, Ogdensburg, NY, 13669
20 Lafayette Street, Ogdensburg, NY, 13669
20 Lafayette Street, Ogdensburg, NY, 13669
20 Lafayette Street, Ogdensburg, NY, 13669

$52,000

20 Lafayette Street, Ogdensburg, NY, 13669

12
Courtesy of: Meyer Real Estate, LLC.